Borgerforening


Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesser samt bevare og videreudvikle landsbysamfundet.

Bestyrelse:

Formand:
Niels Th. Nielsen tlf: 61361536
Næstformand:
Ernst Sørensen tlf: 21428369
Sekretær: 
Kennet R. Nørgaard tlf: 40425553
Kassere:
Peter Holst tlf: 20699724
Menigt Medlem:
Jørgen Djupnes tlf: 42436034