Kirken

Stenderup kirke dækker Stenderup Sogn, dvs. Stenderup gamle skoledistrikt.
For yderligere information se i kirkebladet eller på nettet på sogn.dk.

Stenderup Menighedsråd

Formand:
Hans Kristian Lundsgaard tlf: 40378569
Næstformand:
Maria W. Gad tlf: 60100599
Kasserer:
Inga Viuf tlf: 20127015
Sekretær: 
Solveig Andersen
Kirkeværge og kontaktperson:
Inger Knudsen tlf: 40388137
Sognepræst:
Eva Holm Riis tlf: 75398003